• screen 1

  Мажмуа...

  ДТС, УАШ квалификацион тавсифномаси ва ўқув дастурлари доирасида талабалар томонидан эгалланиши зарур бўлган билим, кўникма ва малакаларни юзага чиқарувчи маълумотларни сақлаган, уни амалга ошириш лойихаси кўрсатилган, ўзлаштириш жараёнини назорат қилиш имкониятини таъминлайдиган, ҳамда ахборот – методик таъминоти кўрсатилган талабалар учун дастлабки йўналтирувчи ўқув манбаси ҳисобланади.

  (Зокирходжаев Ш.Я.)

  img

 • screen 2

  Таълим манбалари

  - Амалий машғулотлар (ЯМТ бўйича қўлланмалар; интерфаол усуллар бўйича дастурлар, лаборатория ишлари, амалий кўнкмалар) - Маърузалар (қўлёзма, электрон шакли ва призентациялари); - Дарсликлар ва ўқув қўлланмалари; - Қўшимча адабиётлар; - Интернет; - Тематик ўқув хоналари.

  img

 • screen 3

  Зарурий дастурлар.

  Ўкув-услубий мажмуани тўлаконли ишлаши учун "Зарурий дастурлар" бўлимидаги керакли дастурларни ўрнатиб олинг.

  img

Ўкитувчининг

 • Календарь тематик режа
 • Мавзулар бўйича видео-фильмлар рўйхати
 • ЯМТ

амалий машгулот

 • Амалий кўникмалар рўйхати
 • Рейтинг Низоми
 • ТМИ Низоми
 • Ўқув журналлари

бўйича хужжатлар

 • 1. Дарснинг хронологик харитаси;
 • 2. Мавзунинг мақсад ва вазифалари; ечилиши
 • 3. Мавзунинг теоретик қисми;
 • 4. Амалий кўникмалар ва уларнинг қадамма-қадам бажариш технологияси;
 • 5. Мавзу бўйича интер фаол ўйинлар сценарийси;
 • 6. Вазиятли масалалар;
 • 7. Тест саволлари;
 • 8. ОСКИ саволлари
 • 9. Кўргазмали материалар;
 • 10. Тарқатма материаллар;
 • 11. Адабиётлар рўйхати