Авторефераты

Документы

СУРУНКАЛИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРДА ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ ҲОЛАТНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК АСОСЛАРИНИ ЎРГАНИШ СУРУНКАЛИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРДА ГИПЕРКОАГУЛЯЦИЯ ҲОЛАТНИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ МОЛЕКУЛЯР-ГЕНЕТИК АСОСЛАРИНИ ЎРГАНИШ

популярный!
Дата добавления: 01/22/2020
Дата изменения: 01/22/2020
Размер файла: 709.43 Кбайт
Скачиваний: 130

КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертация аннотацияси)

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Бугунги кундатомирлар тромбози қон тизими патологияларида, айниқса онкогематологик касалликларда жиддий муаммо бўлиб ҳисобланади. Хорижий олимларнинг берган маълумотларга кўра «...V омил аномалияси, MTHFR ферментининг 677С-Т мутацияси томонидан чақириладиган гипергомоцистеинемия, тромбофилик ҳолатларнинг шаклланишига мойил бўлган РАI-I гени ва протромбин II омил генининг 20210G-A мутацияси каби генетик нуқсонларни аҳамиятини баҳолашга бағишланган...»[1]. Гематологик касалликларда тромбоэмболик асоратларнинг юқори эҳтимоллиги ва даволашни мураккаблиги ушбу беморларда мазкур ҳолатни ривожланиш ҳавфини эрта прогнозлаш ёки омилларни ўз вақтида ташхислаш заруриятига боғлиқ бўлади.[1]Шайхутдинова Р.В., Кочмарева Г.Ю., Серова Е.А. идр. Исследование полиморфизма генов плазменного и тромбоцитарного звеньев гемостаза у пациентов с хроническими миелопролиферативными новообразованиями. Лабораторная служба, №1, 2018. С.20-24 .

СУРУНКАЛИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРДА ЦИТОГЕНЕТИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ДИАГНОСТИК ВА ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ СУРУНКАЛИ МИЕЛОПРОЛИФЕРАТИВ КАСАЛЛИКЛАРДА ЦИТОГЕНЕТИК ЎЗГАРИШЛАРНИ ДИАГНОСТИК ВА ПРОГНОСТИК АҲАМИЯТИ

популярный!
Дата добавления: 01/22/2020
Дата изменения: 01/22/2020
Размер файла: 542.72 Кбайт
Скачиваний: 159

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурияти. Бугунги кунда, дунёда сурункали миелопролифератив касалликлар патогенезини ўрганишга бўлган қизиқиш ортиб бормоқда. Сурункали миелопролифератив неоплазиялар (СМПН) – қон ишлаб чиқариш тизими ўзак ҳужайраларининг генетик бузилиши билан кечади ва кўп сонли тадқиқотлар шуни кўрсатдики, хромосома аберрациялари СМПН патогенезида муҳим аҳамият касб этади. Бу борада стандарт цитогенетик текшируви (СЦТ) – ҳужайрадаги барча хромосомаларни ва улардаги бузилишларни аниқлай оладиган ягона амалий усул ҳисобланади. Онкогематологик касалликларда баъзи хромосома бузилишлари мустақил диагностик аҳамиятга эга, масалан, «...СЦТ ёрдамида аниқланадиган филадельфия (Ph) хромосомаси 9чи ва 22чи хромосомалар транслокацияси t(9;22)(q34;q11), натижасида пайдо бўлиб, сурункали миелолейкоз касаллиги учун цитогенетик маркер ҳисобланади»

ПОЙАБЗАЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА МЕҲНАТ ШАРОИТЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ ПОЙАБЗАЛ ИШЛАБ ЧИҚАРИШ КОРХОНАЛАРИДА МЕҲНАТ ШАРОИТЛАРИНИ ОПТИМАЛЛАШТИРИШ

популярный!
Дата добавления: 11/08/2019
Дата изменения: 11/08/2019
Размер файла: 726.58 Кбайт
Скачиваний: 184

Пойабзал ишлаб чиқариш корхоналари енгил саноатнинг асосий тармоқларидан бири бўлиб, аҳолининг барча қатламларини зарурий бўлган маҳсулот билан таъминлайди.

ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ  РИВОЖЛАНИШИДА ЯЛЛИҒЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРУВЧИ  ДЕТЕРМИНАНТ ГЕНЛАР АҲАМИЯТИНИ ТЕКШИРИШ ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ РИВОЖЛАНИШИДА ЯЛЛИҒЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРУВЧИ ДЕТЕРМИНАНТ ГЕНЛАР АҲАМИЯТИНИ ТЕКШИРИШ

популярный!
Дата добавления: 10/31/2019
Дата изменения: 10/31/2019
Размер файла: 1.09 Мбайт
Скачиваний: 169

ЎН ИККИ БАРМОҚЛИ ИЧАК ЯРА КАСАЛЛИГИНИНГ 

РИВОЖЛАНИШИДА ЯЛЛИҒЛАНИШ ЖАРАЁНИНИ БОШҚАРУВЧИ 

ДЕТЕРМИНАНТ ГЕНЛАР АҲАМИЯТИНИ ТЕКШИРИШ

ВИЛОЯТ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ МИСОЛИДА ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ХИЗМАТИНИ  МУВОФИҚЛАШТИРИШ ВА ТАШКИЛ ҚИЛИШ ВИЛОЯТ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ МИСОЛИДА ТЕЗ ТИББИЙ ЁРДАМ КЎРСАТИШ ХИЗМАТИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ ВА ТАШКИЛ ҚИЛИШ

популярный!
Дата добавления: 10/31/2019
Дата изменения: 10/31/2019
Размер файла: 556 Кбайт
Скачиваний: 152

ВИЛОЯТ СОҒЛИҚНИ САҚЛАШ ТИЗИМИ МИСОЛИДА ТЕЗ ТИББИЙЁРДАМ КЎРСАТИШ ХИЗМАТИНИ МУВОФИҚЛАШТИРИШ ВА ТАШКИЛ ҚИЛИШ

Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.