Автор: Ulugbek Safarov Категория: Новости
Дата публикации Просмотров: 3780
Печать

 

 

Сана

Ф.И.Ш.

Сарлавхаси

Илмий даражаси фан  сохалари

Мутахасислик

1

2019

Адхамова  Нигина   Пулатовна 

Фертил   ёшидаги аёлларда гипирпролактинемиянинг клиник – генетик  параллеллари

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.03 - Эндокринология

2

2019

Азизова  Дилзода  Маратовна

Экеспериментал атеросклероз ривожланишининг молекуляр механизмларига  биомайсанинг таъсири

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

03.00.01 - Биокимё

3

2019

Абдурахимова  Лола  Анваровна

Ташки секретор етишмовчилик билан кечувчи суринкали панкреатитларнинг  фенотипик  кечиш хусусиятлари

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.05 – Ички  касалликлар

4

2019

Абдурахманова Наргиза Мирза - Бахтияровна

Ревматоид артритни узига хос клиник кечиши ва даволвш самарадорлигида      MDRI  ген  полиморфизми  ахамияти

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.05 – Ички  касалликлар

5

2019

Атаходжаева  Дилора Рахимджановна

Болаларда  Бруцеллёз клиник  иммунологик  холатининг  узига хослигива унинг коррекцияси

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.10 -  Юкумли касаллликлар

14.00.36 - Аллергология и иммунология

6

2019

Исанова  Дилфуза Турсуновна     

Тугиш ёшидаги аёллар сийдик йуллари инфекциялари кузгатувчиларининг микробиологик тавсифи ва асосий таксономик белгилари  узгарувчанлигининг хусусиятлари

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс  автореф.

03.00.04 – Микробиология  ва вирусология

7

2019

Ибрагимов Дилшод  Фатхуллаевич

Куйиш кассаллигининг  интенсив комплекс давосида сукцинасолни кулаш

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.16 – Нормал ва патологик  физиология

8

2019

Курбонова  Зумрад Чутбаевна

Вирус этиологияли сурункали гепатит ва жигар церрозида гемостаз тизими бузилиши хусусиятлари

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD) дисс автореф.

14.00.29 –Гематология  и трансфузиология

9

2019

Мавлонов  Анвар Ахмадович

Экспериментал остеопорозда кальций органик брикмалар  фармакотерапиясининг  типологик хусусиятлар билан богликлиги

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD)  дисс автореф

14.00.17 – Фармакология ва клиник фармакология

10

2019

Махмудов  Дилшодбек Эргашбекович

Профессионал спортчиларда нафас йули ва соматотип   курсаткичларнинг узаро богликлигини тизимли урганиш

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD)  дисс автореф

14.00.38 – Спорт тиббиёти

11

2019

Сайфуллаева Саида Акрамжановна

Жигар  яллигланиши патогенезида титрегик  ва монооксигеназа системасини   узаро  функционал  богликлиги

Тиб фан. док-ри.

( DSc) илмий даража.олиш. автореф.

14.00.16 – Нормал ва патологик физиология.

12

2019

Юлдашева  Нигора  Хуснуллаевна

Тритерпен  гликозидлар ,флавоноидлар ва модефикацияланган экдистероидларнинг тажрибавий  кандли диабетда самарадорлик таъсирини фармакологик  бахолаш

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD)дисс. авторф

14.00.17 – Фармакология  ва клиник фармакология

13

2019

Юлчиев Суннатулла Туйчибаевич 

Спортчи – Футболчиларда сомато – психологик холатларнинг узига хослиги ва функционал богликлигини  аниклаш

Тибб.фан.буйича фалсафа д-ри (PnD)дисс. авторф

14.00.38 – Спорт тиббиёти

 

  

 

joomla 1.8 joomla 1.8
Joomla! is Free Software released under the GNU/GPL License.